Úvod

Motto: "Nejdřív musím porozumět sobě a pak druhým."

 

Co je to sexualita?

Význam citové, vztahové a sexuální výchovy pochopíme tehdy, když víme, co je to sexualita a psychosexuální vývoj člověka.
Sexualita je vitální energie, která začíná jž před narozením a doprovází člověka až do smrti.
Díky ní člověk prožívá něhu, vřelost, pocit bezpečí, vzrušení, vášeň, touhu a slast.

Sexualita úzce souvisí se smyslností, jelikož je prožívána všemi pěti smysly. Souvisí s identitou jedince, s jeho vývojem, rodinným prostředím, kulturou a náboženstvím, jeho životní cestou. Tím čím člověk je a kým chce být. Existuje tolik sexualit, kolik je na světě lidí.

I sexualita má dvě strany mince. Může být zdrojem štěstí, naplnění a radosti, ale zároveň může být inspirována strachem, utrpením, používána jako manipulační prostředek k dominanci, násilí a zneužívání. 

 

Co je to citová, vztahová a sexuální výchova?

Sexuální výchova začíná od narození. Dítě vnímá, jak je v rodině přijímáno, jak se jeho rodiče  k němu chovají a jak se chovají k sobě navzájem.
Prostřednictvím médií, hrou a hovory s ostatními dětmi objevuje mnoho nových informací, které tvoří  budoucí základ sexuality dospělých. 

Sexuální vývoj dětí vyžaduje laskavou podporu v každém věku. Sexuální vývoj a výchova je o osobních potřebách,  uvědomováním si svých emocí, umět je pomjmenovat a regulovat, budovat si vztah ke svému tělu. Mnoho z toho, co se probírá v sexuální výchově, probíhá v nesexuální rovině: proces rozhodování, výchova k zodpovědnosti, jasná komunikace, vyjádření potřeb a hranic, nevyhýbat se konfliktům.

 

Jak probíhá hodina citové, vztahové a sexuální výchovy?


Během hodiny sexuální výchovy je důležité vytvořit atmosféru důvěry a respektu, kde se každý může/nemusí vyjádřit.

Každý žák/student je cenný tím, kým je a tím, co do skupiny přináší. Výuka probíhá interaktivně. Žáci/studenti často vědí spoustu věcí souvisejících s intimitou.
Úkolem lektora je poskytovat další informace, ale také objasnit a dávat smysl tomu, co žáci/studenti vyjadřují. Diskuse se tak otevírá na základě otázek studentů. Nejsem představitel univerzální pravdy a vyhýbám se všeobecným poučkám. 

 

Co je obsahem citové, vztahové a sexuální výchovy?

Pro mnoho z nás znamená sexuální výchova "vše kolem sexu"; že jde o předávání informací o lidském těle muže a ženy a jeho sexuálních funkcí, cyklu ženy, těhotenství a porodu, metodách antikoncepce apod. 

Sexuální výchova si klade za cíl povzbudit jazykové a komunikační dovednosti dětí. Děti se učí mluvit o sexualitě a sexuálních potřebách stejně otevřeně jako o jiných věcech, které se týkají lidského života, a že existuje mnoho způsoby společného soužití.
Odpovědí na otázku žákovi/studentovi ukazujeme, že ho přijímáme a že mu nasloucháme.

 

Je vhodné, mluvit ve skupině s žáky o tak intimních tématech?

Vzhledem k tomu, že děti i dospívající jsou ve svém každodenním životě vystaveni tolika informacím se sexuálním podtextem (médiím, reklamě, videoklipům, plakátům ve městě atd.). Je důležité, aby s nimi dospělý diskutoval, aby třídil a objasňoval vše, s čím jsou žáci/studenti konfrontováni.

Skutečnost, že mě žáci neznají umožňuje emoční odstup, který by nebyl možný s jejich běžným učitelem nebo rodičem.

Žáci se odváží klást mi otázky s vědomím, že mě pravděpodobně hned tak neuvidí nebo jen párkrát.

Abychom zaručili bezpečné prostředí, máme dohodu: žádné výsměchy, nemluvíme ani o jejich nebo mém soukromém životě, o žádných osobních a intimních zkušenostech. To, co se ve třídě říká, je důvěrné.

Přítomnost učitele během sexuální výuky má mít uklidňující funkci a vytváří tak kontinuitu života třídy. Pokud si žáci nepřejí pedagoga ve třídě, nemusí být po domluvě přítomen.


O mně...

 

Jmenuji se Eva Nováková a jako certifikovaný metodik prevence předávám znalosti a praktické zkušenosti z oblasti sexuální výchovy dětem, rodičům, učitelům a všem, kteří pracují s dětmi a mladistvými. Za hlavní činnost považuji vzdělávání a podporu učitelům interaktivními semináři.

Udržuji stálou spolupráci s Centrem plánování pro rodinu a sexuálního zdraví v Ženevě, nové pracovní a výukové materiály získávám od Univerzity v Ženevě. Nové nformace a metody výuky doplňuji studiem v Paříži „Sexuální zdraví a lidská práva“. Pravidelně se účastním workshopů a kurzů "Vzdělávání o životě vztahovém, citovém a sexuálním" v Belgii a Francii.

 

Moje rozhovory pro Český rozhlas: 

"Podle statistik každé třetí dítě zažilo sexuální zneužívání. V 80% je to rodič, příbuzný, vychovatel".

"Jak s dětmi mluvit o sexuálním zneužívání". 

 Rozhovor pro organizaci "Nebuď na nule":

https://www.nebudnanule.cz/nnn-rozhovory-eva-novakova/

 

kdo-jsem