Reference

BC. Marcela TRANTINOVÁ, ŘEDITELKA MŠ LODIČKA, ŠESTAJOVICE

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem se rozhodla, že si jako MŠ objednáme u paní Novákové vzdělávací seminář. Skládal se ze dvou částí. Jedna část byla pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání a druhá část se skládala z besedy pro rodiče.

Interaktivní seminář– Sexuální výchova v předškolním věku – bylo natolik zajímavé, že kolegům nebylo zatěžko věnovat přednášce celou jednu neděli. Téma bylo, zatím ne příliš probádané. Paní lektorka měla schéma přednášky velice pečlivě připravené. Prolínaly se diskuze, hry, informace. Vše bylo podáváno nenásilnou, řekla bych lehce vtipnou formou. Pro nás, pedagogy, to bylo nesmírně zajímavé a obohacující. Vždyť toto téma je nutné otevírat již v mateřské škole. A nyní již víme, i díky paní lektorce, že to lze udělat laskavě a hravou formou. Získali jsem materiály k výuce; dokážeme vědomě reagovat na sexualizované chování dětí a zpracovat to i tématicky; obdrželi jsme i nástroje a podrobné tiskopisy ke krizové intervenci. Paní lektorku Evu Novákovou doporučiji i do dalších MŠ.

Beseda pro rodiče  - přednáška patří mezi nejúžasnější přednášky, co jsem zažila. Z počátku přeci jen byly obavy, bavit se s rodiči našich předškolních dětí o sex.výchově…….Vše předčilo mé očekávání. Téma bylo podáno laskavě, bez ostychu, naprosto profesionálně. Rodiče byli nadšeni. Paní lektorka nabídla v závěru přednášky i osobní konzultace, které někteří rodiče využili. 

MGR. Lukáš NÁLEVKA, METODIK PREVENCE, PPP JIČÍN

Do besed na téma „Jak s dětmi mluvit o sexualitě?“ jsem se přihlásil zejména kvůli malému množství informací, které se danému tématu věnují, ačkoliv to považuji za velmi zásadní oblast vývoje dětské osobnosti. Besedy mě zaujaly zejména svojí praktičností a konkrétními příklady otázek, jak s dětmi o tomto tématu mluvit, a zároveň jak na dětské otázky odpovídat vzhledem ke konkrétnímu věku dítěte. Tyto informace jsou důležité a mohou být užitečné komukoliv, kdo přichází do kontaktu s dětmi, aby ztratil ostych a obavy, které se k danému tématu, velkému množství lidí v souvislosti s dětmi, často přidružují.

 

MGR. Lenka SPÁLENKOVÁ, ŘEDITELKA MŠ SOKOLOVSKÁ, TÁBOR


Témata jsou podrobně a přiměřeně rozpracovaná, včetně aktivit, pro mě uchopitelné. Je pozoruhodné, že to, co nám je nejbližší / moje tělo, moje pocity a nálady, identita, sociální role/ se již obtížněji předává dále dětem, zejména v souvislosti s dětskou sexualitou. Je to téma hodně otevřené a potřebuje ještě podporu od takových skvělých lektorek jako jste vy, ale i dětských lékařů, psychologů, rodičů a dalších odborníků.  Zkrátka mít radost z toho, že tady jsme a jsme každý trochu jiný. Vaše vedení semináře ať už předávání informací k tématu, citlivý přístup k jednotlivým účastnicím semináře a zejména pozitivní empatické naladění bylo příjemným zpestřením na závěr loňského školního roku. Seminář určitě doporučuji dále všem, kteří se neboji mluvit o tématu dětské sexuality a zařazovat ji do tématických celků předškolního vzdělávání.

 

RODINNÉ CENTRUM MEDVÍDEK, MIROSLAV

Semináře vztahové,citové a sexuální výchovy s Evou Novákovou otevřely témata, se kterými se člověk běžně nesetkává, podceňuje je a opomíjí. Nasávaly jsme její výklad, který bourá staré a mylné představy a interaktivní dialog nebral konce. Eva Nováková si získala naši důvěru při rozhovorech a probudila v nás touhu chápat tyto věci jako přirozené a nepostradatelné pro plnohodnotný život dětí i dospělých.

 

ING. Monika VÁCHOVÁ, METODIK PREVENCE, PPP ČESKÉ BUDĚJOVICE

Sexuální výuka je vedená atraktivním způsobem, citlivě k věku dětí a odlišným vědomostem z rodinného prostředí. Jde o komplexní ucelenou sociální sexuální výchovu, která začíná v mateřské škole, postupně pokračuje přes všechny ročníky základní školy a končí posledním ročníkem střední školy. Lektorka je díky dlouholetým zkušenostem vedení odborných a interaktivních seminářů i znalostem zahraničních metodických materiálů zárukou efektivně vynaloženého času na vzdělávání dětí, rodičů i pedagogů.

 

MGR. Lenka DAJČOVÁ, VÝCHOVNÝ PORADCE A PEDAGOŽKA, MLADÁ BOLESLAV

Eva je sympatická lektorka, jejímž cílem je otevřená komunikace v oblasti sexuality, vztahů a prevence. Ve svém oboru je stále jedna z mála odborníků ochotných mluvit nahlas s dětmi a mladistvími o sexu a sexualitě na školách. Její programy jsou nejen efektivní, ale také zábavné.

 

LENKA  S., maminka o kurzu "Eda a Ela" 

Akutně jsem hledala nějakou vhodnou knihu pro děti, kde by byla nastíněna a vysvětlena intimita. Když jsem narazila na Vaše stránky, těch 5 témat je přesně to, co ji zrovna teď potřebuji vysvětlit. Navíc vizualizace všeho, to její vnímání ještě prohlubuje. Dceři, které bude 6 let, jsem pustila úvodní video, to ji tak zaujalo, že ihned žádala o pokračování. Videa jsou krásně a tematicky zpracovaná, přiložené texty a cvičení je perfektně doplňují. Jsou zde přesně body, které aktuálně potřebuji s dcerou probrat. Nyní pracuje s listy. Prostě super:) 

Zpět do obchodu