Reference

MGR. LUKÁŠ NÁLEVKA, METODIK PREVENCE, PPP JIČÍN

Do besed na téma „Jak s dětmi mluvit o sexualitě?“ jsem se přihlásil zejména kvůli malému množství informací, které se danému tématu věnují, ačkoliv to považuji za velmi zásadní oblast vývoje dětské osobnosti. Besedy mě zaujaly zejména svojí praktičností a konkrétními příklady otázek, jak s dětmi o tomto tématu mluvit, a zároveň jak na dětské otázky odpovídat vzhledem ke konkrétnímu věku dítěte. Tyto informace jsou důležité a mohou být užitečné komukoliv, kdo přichází do kontaktu s dětmi, aby ztratil ostych a obavy, které se k danému tématu, velkému množství lidí v souvislosti s dětmi, často přidružují.

 

                                        MGR. LENKA SPÁLENKOVÁ, ŘEDITELKA MŠ SOKOLOVSKÁ, TÁBOR


Témata jsou podrobně a přiměřeně rozpracovaná, včetně aktivit, pro mě uchopitelné. Je pozoruhodné, že to, co nám je nejbližší / moje tělo, moje pocity a nálady, identita, sociální role/ se již obtížněji předává dále dětem, zejména v souvislosti s dětskou sexualitou. Je to téma hodně otevřené a potřebuje ještě podporu od takových skvělých lektorek jako jste vy, ale i dětských lékařů, psychologů, rodičů a dalších odborníků.  Zkrátka mít radost z toho, že tady jsme a jsme každý trochu jiný. Vaše vedení semináře ať už předávání informací k tématu, citlivý přístup k jednotlivým účastnicím semináře a zejména pozitivní empatické naladění bylo příjemným zpestřením na závěr loňského školního roku. Seminář určitě doporučuji dále všem, kteří se neboji mluvit o tématu dětské sexuality a zařazovat ji do tématických celků předškolního vzdělávání.

RODINNÉ CENTRUM MEDVÍDEK, MIROSLAV

Semináře vztahové,citové a sexuální výchovy s Evou Novákovou otevřely témata, se kterými se člověk běžně nesetkává, podceňuje je a opomíjí. Nasávaly jsme její výklad, který bourá staré a mylné představy a interaktivní dialog nebral konce. Eva Nováková si získala naši důvěru při rozhovorech a probudila v nás touhu chápat tyto věci jako přirozené a nepostradatelné pro plnohodnotný život dětí i dospělých.

ING. MONIKA VÁCHOVÁ, METODIK PREVENCE, PPP ČESKÉ BUDĚJOVICE

Sexuální výuka je vedená atraktivním způsobem, citlivě k věku dětí a odlišným vědomostem z rodinného prostředí. Jde o komplexní ucelenou sociální sexuální výchovu, která začíná v mateřské škole, postupně pokračuje přes všechny ročníky základní školy a končí posledním ročníkem střední školy. Lektorka je díky dlouholetým zkušenostem vedení odborných a interaktivních seminářů i znalostem zahraničních metodických materiálů zárukou efektivně vynaloženého času na vzdělávání dětí, rodičů i pedagogů.

MGR. LENKA DAJČOVÁ, VÝCHOVNÝ PORADCE A PEDAGOŽKA, MLADÁ BOLESLAV

Eva je sympatická lektorka, jejímž cílem je otevřená komunikace v oblasti sexuality, vztahů a prevence. Ve svém oboru je stále jedna z mála odborníků ochotných mluvit nahlas s dětmi a mladistvími o sexu a sexualitě na školách. Její programy jsou nejen efektivní, ale také zábavné.