Prevence sexuálního násilí

Seminář pro MŠ nebo I. i II. stupně ZŠ, DD o prevenci sexuálního zneužívání, agresi a incestu.

Pro učitele, vychovatele, metodiky prevence, výchovné poradce, asistenty, vychovatele DD

Na dotaz
0 Kč

Balíček obsahuje:

Informativní seminář pro učitele viz obsah níže.

Konzultace: individuální/skupinové podle potřeb učitelů - osobně/online.

Kurz Eda a Ela- program prevence sexuálního zneužívání pro děti 4-8 let

 

Obsah programu:


Obsah je koncipován na základě teoretických a praktických poznatků zahraničních psychologů a pedagogů.
Seminář probíhá interaktivní formou, vychází ze základních potřeb žáků, opírá se o případy z praxe s možností sdílení a každý účastník získá důležité kontakty a odkazy. 

  • Informativní seminář seznamuje učitele MŠ a ZŠ s problematikou sexuálního násilí, zneužívání, agrese a incestu.
  • Pomáhá učitelům porozumět termínům a mechanismu psychického, sexuálního a emočního zneužívání; vyvrací mýty o zneužívání a sexuální agresi a incestu: kdo se může stát obětí sexuálního zneužívání? Existuje konkrétní profil agresora? Lze poznat oběť zneužívání?
  • Symptomatické následky sexuálního zneužívání: od ticha k odhalení. 
  • Jak poznat zneužívání podle věku dítěte? Jaké jsou signály dítěte podle věku? 
  • Jaká jsou rizika odhalení během her a aktivit při výuce?
  • Co můžu/nemůžu udělat jako učitel/škola? Existuje metoda odhalování napadeného/zneužívaného dítěte?
  • Co dělat, když se dítě svěří? Jak vést dialog?
  • Jak jsou sexuální zneužívání, agrese a incest definovány v českém zákoně. Několik kazuistik sexuálního zneužívání, agrese a incestu.

Cíle: 

Lépe porozumět patogenním následkům sexuálního zneužívání a reakcím oběti. Vědět, jak podpořit děti, kteří byli vystaveni takovému násilí. Znát postupy intervence/oznámení a vědět na koho se obrátit a kde žádat o pomoc. Rozvíjet individuální a kolektivní schopnosti skupinové dynamiky třídy v prevenci zneužívání, agrese a incestu.

 

Délka: 8 hodin včetně přestávek dle dohody

Cena: cena se odvíjí podle počtu účastníků, možnosti institutu + doprava (autem: náklady + benzín)

Forma: Prezenčně

V ceně jsou zahrnuty pracovní materiály, příprava, konzultace pro účastníky během školního roku

Pokud máte zájem, kontaktujte mě prosím zde 

Zpět do obchodu