Besedy pro rodiče

Cyklus besed pro rodiče "Jak s dětmi mluvit o nejen o sexualitě"

Jedná se o cyklus navazujících besed

Informační a vzdělávací besedy pro rodiče o sexuální, vztahové a citové výchově dětí 0-15+ let

Realizace u vás v MŠ nebo v ZŠ, v dětském centru, ve vaší oblíbené kavárně nebo ON-LINE

 

Skladem
0 Kč

Rodič je hlavním aktérem v sexuální výchově dítěte.

Co uděláte, když se vás dítě zeptá na cokoli ohledně sexuality? Jaká volit slova, co říct a co už je moc?
Mám jako rodič správné a ověřené informace? Kdy začít a jak vychytat tu vhodnou chvilku?
Jak mluvit s dítětem s ohledem na jeho věk?
Jak být pro dítě prvním zdrojem informací?
Když to nebude rodič, dítě začne hledat informace jinde: u spolužáků, na internetu, v pornografii.

Mluvit o dětské sexualitě znamená, mluvit o tom, co a jak děti prožívají. Děti potřebují hledat vztah k sobě, ke svému tělu.
Podle výzkumů děti, jejichž rodiče o sexu a sexualitě hovoří otevřeně, začínají se sexuálními aktivitami později a zodpovědněji se rozhodují, kdy a s kým začnou.

Jak to ale udělat, když mnoho z nás rodičů:

  • vyrůstalo bez otevřených diskusí s vlastními rodiči
  • neprošlo žádnou ucelenou respektující sexuální výukou během svého dětství a dospívání
  • prožilo traumatické zkušenosti a ty se mohou objevit v momentě, kdy mluvíme s dětmi o sexualitě
  • pochází z prostředí, kde sexualita byla a je tabuizovaným tématem tudíž prostředí plné studu a tíhy nevysloveného

Jak tedy otevřít téma sexuality, odpovídat dětem otevřeně a bez tabu na jejich všetečné otázky, zároveň respektovat vlastní intimitu a intimitu dětí.
Chránit dítě znamená dát mu informace, s laskavostí a vřelostí odpovídat na otázky, podporovat jeho zvídavost a objevovaní sebe sama tedy jít modelem v pozitivní sexuální výchově, která je součástí každodenního života. Proto nabízím ucelený a navazující cyklus podle témat. V každém tématu jsou zahrnuty všechny věkové skupiny od 0-15 let.

 

Cyklus setkávání podle témat:

1. setkání: ÚVOD
                  Teorie psychosexuálního vývoje dítěte a nahlédnutí do jejich světa

                  Co všechno potřebuji jako rodič k vedení dialogu 

2. setkání: TĚLO, INTIMITA, SEBEÚCTA

3.setkání:  PUBERTA, PŘITAŽLIVOST, HRANICE

4.setkání:  LÁSKA, SEX A POTĚŠENÍ; JAK SE DĚLAJÍ DĚTI

5.setkání:  PORNOGRAFIE, HYPERSEXUALIZACE A SEXUÁLNÍ AGRESE

 

Cíle: 

Dospěláci se dozví, že existuje dětská sexualita, na kterou nelze nahlížet očima dospělého. Lépe tak pochopí projevy sexuálního chování dítěte.
O čem děti podle věku přemýšlí v souvislosti s tělem, potřebami, emocemi…
Dozvíte se také, jak nastavit pravidla v soukromí, jak je to s nahotou doma nebo jaké jsou fáze psychosexuálního vývoje dětí. A také se budeme bavit o dětských hrách, masturbaci, sexu obecně, médiích, internetu.
Dozvíte se informace, které zvyšují šance, že se vaše dítě nestane obětí sexuálního násilí, zneužívání nebo incestu.

Jak ovlivňuje citová, vztahová a sexuální výchova schopnost milovat a žít zralé partnerské vztahy?
Jak mluvit s dětmi o emoční a sexuální intimitě, sexu, pohlavní identitě; sexuální a afektivní orientaci?
Jak reagovat na názory vrstevníků dětí, z médií a z internetu? 

Co může nabídnout mateřská a základní škola v sexuální výuce? 

Seznam knih a odkazů pro rodiče, děti a dospívající

 

Délka: Každé setkání 3 hodiny včetně pauzy a prostorů na dotazy 

Max počet osob: 20

Forma: Prezenčně nebo online

Cena na dotaz

Pokud máte zájem, kontaktujte mě prosím zde

 

  

Zpět do obchodu