Úvodní seminář pro učitele 1.stupně ZŠ

Úvodní seminář k psychosexuálnímu vývoji dítěte ve věku 6-11 let a jeho projevy: Poznat a pochopit sexualitu dětí 6-11 let a její projevy.

Skladem
18 900 Kč

Balíček obsahuje:

Interaktivní seminář pro učitele viz obsah níže.

90 minut konzultací: individuální/skupinové podle potřeb učitelů - osobně/online.

Manuál k projevům k sexuálního chování dětí a postup v intervenci

Didaktika a metodika pro učitele k tématu: " Co je to sexualita"

 

Obsah programu:

Úvodní interaktivní seminář seznamuje učitele 1.stupně ZŠ se sexualitou mladšího školního věku a jejími přímými i nepřímými projevy v kolektivu.
Pomáhá učitelům porozumět chování žáků, reagovat na chování žáků s důrazem na pozitivní stránku sexuality; pracovat s informacemi o sexualitě, které děti získaly z médií, od kamarádů či z rodiny.

Obsah je koncipován na základě teoretických a praktických poznatků zahraničních psychologů a pedagogů.
Seminář probíhá interaktivní formou, vychází ze základních potřeb žáků, opírá se o případy z praxe s možností sdílení a každý účastník získá důležité kontakty a odkazy.

 

Cíle: 

Učitelé se seznámí s psychosexuálním vývojem dítěte od 6-11 let a slovní zásobou z oblasti lidské sexuality.
Tyto informace slouží k předání ověřených a správných informací žákům a vhodným reakcím učitele na dané chování žáka.
Účastník si uvědomuje vliv svého chování a osobních hodnot na výchovně-vzdělávací proces žáků.
Dokáže analyzovat mezi „adekvátními projevy sexuálního chování“ a „alarmujícími projevy sexuálního chování“ podle věku dítěte.
Naučí se odpovědnosti za intervenci v souvislosti se sexuální chováním žáka. Získají dovednosti, jak spolupracovat s rodiči v rámci sexuální výchovy dítěte.

 

Délka: 8 hodin (možnost rozdělit na 2x4hod.)


Max. počet účastníků: max.15-20 účastníků

 

Lze financovat ze Šablon.