Beseda pro rodiče dětí 0-15 let

Beseda pro rodiče " Jak s dětmi mluvit o sexualitě"

Informační a vzdělávací beseda pro rodiče o sexuální výchově pro rodiče dětí 0-15 let

Realizace u Vás  v MŠ nebo v ZŠ, v dětském centru, ve Vaší oblíbené kavárně nebo ON-LINE

 

Skladem
4 000 Kč

Rodič je hlavním aktérem v sexuální výchově dítěte.

Psychosexuální vývoj dětí od 0-15 let. Co je normální a běžné sexuální chování podle věku? Jaké informace v jakém věku? Otázka soukromí a intimity v rodině: pravidla. Jak poznat problémové sexuální chování? Kdy a jak začít s dětmi mluvit o sexualitě? Jaká je role otce a matky v sexuální výchově dětí? Časté dotazy rodičů k tématu dětské sexuality: masturbace, sexuální hry a početí.

Ukázka startovacích rozhovorů; Ukázky otázek dětí podle věku a příklady odpovědí; O čem děti podle věku přemýšlí v souvislosti s tělem, potřebami, emocemi… Jak vést rozhovor s dítětem? Možnost vyzkoušet si ve skupině rozhovor.

Jak ovlivňuje citová, vztahová a sexuální výchova schopnost milovat a žít zralé partnerské vztahy? Jak mluvit s dětmi o vztazích, sexu, pohlavní identitě a sexuální orientaci? Sexualita v televizi, na internetu a na sociálních sítích? Jak reagovat na názory vrstevníků dětí, z médií a z internetu? Tabu a mýty v sexualitě a v sexuální výchově; Jak předcházet zneužívání a násilí na dětech? Kontakty a ověřené zdroje pro děti a rodiče.

Definice pojmů: sexualita a sexuální výchova, anatomie pohlavních orgánů, pohlavní identita a sexuální orientace, role a stereotypy, vztahy/sexuální orientace, péče o tělo, pět smyslů + základní emoce, pocity: příjemné/ nepříjemné; bezpečné/nebezpečné, moje potřeby vs přání ostatních, definice a rozvoj psychosociálních dovedností, početí, těhotenství, péče o dítě.

Co může nabídnout mateřská a základní škola v sexuální výchově? Stereotypní pohled společnosti na výchovu dívek a chlapců?
Jak s dětmi mluvit o sexuálním zneužívání? Seznam knih a odkazů pro rodiče i děti.

 

Délka: 3 hod. + osobní konzultace po besedě

Max počet osob: 25

Forma: Prezenčně nebo ON-LINE

V ceně není doprava