Balíček pro učitele MŠ

Vzdělávací balíček "Dětská sexualita v předškolním věku a její projevy".
Kurz je akreditován od roku 2022.
Lze financovat ze Šablon.
Možnost  semináře ON-LINE.

Skladem
22 500 Kč

Balíček obsahuje:

Interaktivní seminář pro učitele MŠ.

90 minut konzultací: individuální/skupinové podle potřeb učitelů - osobně/online.

Manuál: "Projevy sexuálního chování dětí v předškolním období".

 

 

Obsah:

Vzdělávací interaktivní seminář seznamuje učitele mateřských škol se sexualitou dětí předškolního věku a jejími projevy.
Pomáhá učitelům porozumět chování dětí a bez tabu integrovat dimenzi sexuality do reálného prostředí a života v mateřské škole.
Obsah je koncipován na základě teoretických a praktických poznatků zahraničních psychologů a pedagogů.
Seminář probíhá interaktivní formou, vychází ze situací odehrávajících se v prostředí mateřské školy, výměnou zkušeností přítomných učitelů a opírá se o případy z praxe.

Cíl:

Učitelé se seznámí s psychosexuálním vývojem dítěte od 3-6 let a slovní zásobou z oblasti lidské anatomie, pohlavní identity a genderem.
Tyto informace slouží k práci s dětmi a ke vhodným reakcím učitele na dané chování dítěte.

Účastník rozezná vhodné aktivity na téma sexuality odpovídající potřebám dětí s ohledem k jejich věku a vycházející z každodenního života v MŠ.
Dokáže rozlišit mezi „adekvátními projevy sexuálního chování“ a „alarmujícími projevy sexuálního chování“ podle věku dítěte.
Účastník se naučí sebereflexi k vlastním hodnotám a postojům v oblasti sexuality.
Bude vědět, kde a jak požádat o pomoc či konzultaci v případě krizové situace/intervence.

 

Délka: 6 hodin (nebo 2x3 hodiny)

Maximální počet účastníků: max.15

Forma: Prezenčně nebo ON-LINE

 

V ceně není doprava